Lejeprisen inkluderer brug af det forhåndværende lyd- og lyssystem. Hertil lægges udgift til scenemester.

Betjening af lyd-og lysanlægget sker altid for arrangørens regning, og skal ske gennem PA-Syd v/Brian Johansen telefon +45 – 40 11 05 79 eller e-mail paul@pasyd.dk.