Book teatret

Sønderborg Teater arrangerer ikke selv arrangementer. Det er en sal, man lejer.

Salslejen er 11.800 kroner, der inkluderer forhåndværende lys/lyd, adgang til alle teatrets områder inklusiv foyer og backstageområde. Ligeledes inkluderet er faglig sparring i forbindelse med lokal kommunikations- og markedsføringsmuligheder.

Oven i lejeprisen lægges udgifter til scenemester samt eventuel catering. 

Lejemålet omfatter ét arrangement/forestilling pr. dag.

Ved gentagelsesforestilling/koncert samme dag beregnes 50 procent af en hel dags grundleje. Dette beløb er inkl. normal rengøring mellem de to arrangementer.

Øveaften op til arrangementet koster 1.550 kr. pr. øveaften uanset arrangementstype

Grundlejen inkluderer:

  • Leje af Teatersalen med foyer med ét arrangement/forestilling pr. dag
  • Ret til brug af lyd- og lysanlæg.
  • Normalt forbrug af el og varme
  • Normal rengøring
  • Ubemandet publikumsgarderobe
  • Ubemandet billetkontor
  • Kommunikations- og markedsføringssparring. Arrangementet vil, hvis du ønsker det, komme med på teatrets hjemmeside

Sønder Teater råder ikke over eget billetsystem. Det står derfor lejer frit for selv at vælge billetsalgssystem, billetudbyder og prissætning. Vi sparrer gerne om mulige udbydere og prissætning, hvis du ønsker det.

Lej teatrets foyer

Det er muligt kun at leje teatrets foyer, hvor der ikke er adgang til teatersalen. Prisen herfor er 1350 kr.

Vigtigt at vide om at leje Sønderborg Teater

Det lejede kan ikke uden udlejers skriftlige samtykke benyttes til andre formål eller fremlejes til 3. part end den og det der står i kontrakten.