Salsplaner

Sådan er teatersalen bygget op.

Sønderborg Teater råder over 498 pladser fordelt på 17 rækker.

Alle rækker er forskudt et niveau opad  i forhold til foregående række for sikre bedst muligt udsyn. Der er mindst 100 cm mellem hver stolerække.

Pladsnumrene starter midtpå hver række med henholdsvis 1 og 2, så salen har en halvdel med lige numre og en med ulige numre. Det vil sige, at rækkefølgen hedder 2 - 4 - 6- 8 osv og 1 - 3 - 5 - 7 osv.

Du kommer ind i salen mellem række 6 og 7. Række 1 - 6 er tættest på scenen, og her går du ned ad trin. Række 7 er på niveau med indgangene og er barrierefri. Til række 8 - 17 går du op ad trin.

SALSPLAN SØNDERBORG TEATER I PDF

Salsplan Sønderborg Teater

Kørestolspladser

Fra og med 15. august 2021 er de yderste to pladser i højre og venstre side af salen på række 7, det vil sige plads 26 og 27, dedikerede kørestolspladser med mulighed for at markere plads 24 og 25 som tilhørende ledsagerpladser. Kørestolspladserne kan rumme moderne kørestole og stadig give plads til at andre kan passere.

Det er til enhver tid muligt at oprette flere kørestolspladser end de førnævnte to, hvis du som arrangør ønsker dette. Du skal give os besked om dette senest en uge inden dit arrangement.